Κοντινή κριτική και περίληψη της ταινίας (2023)Κοντινή κριτική και περίληψη της ταινίας (2023)

Y es aquí donde la película comenzó a perderme incluso mientras seguía admirando sus actuaciones, dirección y sentido general del oficio. No he visto muchas películas sobre el duelo que

Κριτική της ταινίας Life Upside Down (2023)Κριτική της ταινίας Life Upside Down (2023)

Ο COVID έχει εμπνεύσει κινηματογραφιστές που έχουν κολλήσει στο σπίτι, με παραδοσιακά έργα σε αναμονή, να μετατρέψουν την απομόνωση και τη διακοπή της πανδημίας σε ταινίες που λειτουργούν γύρω από

Κριτική ταινίας The Man in the Cellar (2023)Κριτική ταινίας The Man in the Cellar (2023)

Su comprador es un caballero mayor de aspecto distinguido y sobrio, Jacques Fonzic, interpretado por François Cluzet, uno de los actores más incondicionales y de apariencia más confiable del cine