FBI: Ndërkombëtare: CBS Spin-Off në Yll Christiane Paul dhe Carter Redwood - Shfaqjet TV Anulohen dhe RinovohenFBI: Ndërkombëtare: CBS Spin-Off në Yll Christiane Paul dhe Carter Redwood - Shfaqjet TV Anulohen dhe Rinovohen

Nga Regina Avalos, 23 korrik 2021 FBI: International ka shtuar dy aktorë të tjerë në kastin e saj të rregullt. Christiane Paul dhe Carter Redwood të bashkohen me Luke Kleintank, Heida