FBI: International: CBS Spin-Off till Star Christiane Paul och Carter Redwood - TV-program avbrutna och förnyadeFBI: International: CBS Spin-Off till Star Christiane Paul och Carter Redwood - TV-program avbrutna och förnyade

Av Regina Avalos, 23 juli 2021 FBI: International har lagt till ytterligare två skådespelare i sin vanliga roll. Christiane Paul och Carter Redwood ansluter sig till Luke Kleintank, Heida