I-ABC ibhengeza uthotho lweTV olutsha noluBuyisayo lweShedyuli ka-2022-23-Iinkqubo zikamabonakude zirhoxisiwe + zihlaziyweI-ABC ibhengeza uthotho lweTV olutsha noluBuyisayo lweShedyuli ka-2022-23-Iinkqubo zikamabonakude zirhoxisiwe + zihlaziywe

ISHEDULI ye-ABC FALL 2022 IXESHA LOKUPHILA(Iinkqubo ezitsha kwiCAPS, onke amaxesha aseMpuma / Pacific). NGOMVULO20:00 - Awutshatanga eparadesi22:00 - Ugqirha olungileyo LWESIBINI20:00 - Akatshatanga eparadesi22:00